Европейската комисия е предприела стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите - членки на ЕС, и техните граждани. Това става ясно от съобщение на Комисията.

Въпреки че Комисията е вземала заеми и преди - в подкрепа на държавите - членки на ЕС, и трети държави - обемите, честотата и сложността на заемите по линия на инструмента NextGenerationEU наложиха фундаментална промяна в подхода към капиталовите пазари.

Диверсифицираната стратегия за финансиране съчетава използването на различни инструменти и техники за финансиране с открита и прозрачна комуникация с участниците на пазара. 

 

Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: NextGenerationEU коренно ще промени картината на европейските капиталови пазари. Днес представяме мотора, който ще задвижва NextGenerationEU. Стратегията за финансиране ще задейства получаването на заеми по линия на NextGenerationEU, така че ще разполагаме с всички необходими инструменти, за да дадем начален тласък на социалното и икономическото възстановяване и да насърчим нашия екологосъобразен, цифров и устойчив растеж. Посланието е ясно: веднага щом Комисията има правна възможност да получава заеми, ние сме готови да започнем!

Инструментът NextGenerationEU, който е в основата на мерките на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19, ще бъде финансиран чрез заемане на средства на капиталовите пазари. Ще мобилизираме средства в размер до около 800 милиарда евро до края на 2026 г.

Това означава обем на заеми средно около 150 милиарда евро годишно, което ще превърне ЕС в един от най-големите емитенти в евро. Всички заеми трябва да бъдат погасени до 2058 г. 

Основният елемент на NextGenerationEU е Механизмът за възстановяване и устойчивост - инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите - членки на ЕС, на обща стойност 723,8 милиарда евро по текущи цени.

Следващи стъпки

След днешния пакет от мерки Комисията ще предприеме редица стъпки за привеждане в действие на диверсифицираната стратегия за финансиране. Ето някои от тях:

  • Създаване на мрежа на първичните дилъри;
  • Публикуване на първото годишно решение за вземане на заеми (и придружаващото го решение за финансиране) и първия план за финансиране по линия на NextGenerationEU;