Финансовият сектор в България е печеливш и добре капитализиран, отбелязва Европейската комисия в публикувания днес доклад за страната като част от есенния си пакет за макроикономическата политика, предаде БТА.

Стабилността на финансовата система е подкрепена от подобрено управление и надзор според Комисията, която припомня, че през юли 2020 година България се присъедини към Европейския валутен механизъм ERM II и влезе в Европейския банков съюз.

Равнището на необслужваните заеми е спаднало до 6,5 процента през 2019 година, но предизвикателството е да се избегне значителното повишаване на лошите кредити, след като бъдат прекратени правителствените мерки, целящи да помогнат на икономиката да се справи с последиците от Ковид-19, посочва още ЕК.

В доклада се допълва, че положителните тенденции на пазара на труда са продължили през 2019 година, а безработицата се е понижила до 4,2 процента.

Тенденцията на понижение е преобърната от Ковид-19, но загубата на работни места не е довела изцяло до рязък скок на безработицата, изтъква ЕК.

Като цяло заради пандемията Комисията очаква икономическият растеж на страната да отслабне до минус 5,1 процента тази година спрямо 3,7 процента миналата година. Реалният растеж за 2021 година се очаква да бъде 2,6 на сто, така че равнището на номиналния БВП ще остане с 1,4 на сто по-високо в сравнение с 2019 година.

Излишъкът по текущата сметка е нараснал през 2019 година, но се очаква леко да се свие през 2020 година с резкия спад на постъпленията от туризъм, отбелязва институцията.

Комисията посочва и, че държавният дълг ще остане под 30 процента от брутния вътрешен продукт през 2020 година въпреки влиянието на кризата с Ковид-19.

През февруари ЕК съобщи, че България вече няма макроикономически дисбаланси, се припомня в доклада.