Европейската комисия представи днес есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната, съобщи пресслужбата на ЕК.

В становищата си относно проекотбюджетите за 2021 г. били взети предвид продължаващата криза в областта на здравеопазването, високата степен на несигурност и сериозният икономически спад вследствие на пандемията от COVID-19, допълва БТА. В тях се анализира, дали планираните бюджетни мерки за подкрепа за 2021 г. са временни и ако това не е така, дали са предвидени компенсаторни мерки.

Комисията преценила, че всички планове като цяло съответстват на препоръките на Съвета от 20 юли 2020 година. 

Някои мерки обаче, изложени в проектите на бюджетни планове на Франция, Италия, Литва и Словакия, според ЕК не изглеждат нито временни, нито съпътствани от компенсаторни мерки.

От Комисията допълват, че предвид равнището на техния държавен дълг и големите предизвикателства пред устойчивостта в средносрочен план преди избухването на пандемията от COVID-19, за Белгия, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания е важно, когато се предприемат съпътстващи бюджетни мерки, да се гарантира запазването на фискалната устойчивост в средносрочен план.

В Доклада за механизма за предупреждение се констатира, че въпреки намаляването на макроикономическите дисбаланси, наблюдавано преди кризата с COVID-19, в държавите членки, в които вече е имало дисбаланси преди пандемията от COVID-19, рисковете от дисбаланси се увеличават.