Европейската комисия представи днес предложение за въвеждане в еврозоната на незабавни банкови преводи, предаде кореспондент на БТА. 

Предвижда се всички банки в еврозоната да предлагат такива разплащания без допълнителна такса. Новите правила въвеждат автоматична проверка за съвпадение на номерата на сметките и техните собственици, като това ще послужи за предотвратяване на преводи към лица, санкционирани от ЕС.

По данни на ЕК, ако бъдат приети, новите правила ще отключат 200 милиарда евро, блокирани в банковата система.

Комисията отчита, че засега само в една държава от еврозоната се извършват подобни автоматични проверки, а една трета от банките не предлагат незабавни преводи. Това означава, че 70 милиона европейци със сметки в еврозоната не могат да изпращат и получават преводи незабавно.

В предложението на ЕК се отбелязва, че 9,4 на сто от банковите преводи в еврозоната биват отхвърляни заради съмнения за нередност. В 99,8 на сто от тези случаи решението за отказ на превода е погрешно, допълва комисията.

Комисията смята, че промените биха довели до икономически ползи от 1,34-1,84 милиарда евро годишно.