Делът на американския долар в световните валутните резерви се повиши през третото тримесечие на 2019 година до най-високото ниво от година насам, докато делът на резервите в йени нарасна до най-високо ниво от две десетилетия, показват данни на Международния валутен фонд.

Резервите, държани в щатски долари, възлизат през третото тримесечие на миналата година на 6,75 трилиона долара или 61,78% от всички глобални валутни резерви, в сравнение с 6,78 трилиона долара, или 61,49%, през второто тримесечие.

Това е най-големият дял на щатски долари в общите валутни резерви след третото тримесечие на 2018 година, когато той беше в размер на 61,93%.

В същото време делът на японската йена в глобалните валутни резерви нарасна през третото тримесечие на миналата година до 5,60%, което е най-голям дял от 2000 година насам, показват данните на МВФ.