Дигитализацията на банкирането на дребно се ускорява, пише в доклад на "Делойт", разпространен от поделението на компанията в България.

Петото издание на доклада на Делойт за дигиталната зрялост на банките включва 304 банки в 41 държави и е най-голямото проучване на дигиталното банкиране в света, пише в съобщението, цитирано от БТА.

Финансовите институции са разделени в четири категории: дигитални шампиони, т.е. банки с най-добри резултати, определящи посоката на цифровизация на банковия сектор. Тази категория се състои от 30 банки (нито една от българските банки, обект на проучването, не е сред тях).

След тях са умните дигитални последователи. Категорията включва банки, които се опитват да копират решенията на дигиталните шампиони.

Последните две категории включват цифрови осиновители - тези в началните етапи на дигитализацията на бизнеса и закъсняващите с дигитализацията, които изостават доста в сравнение с пазара.

"Решението за дигитализация носи измерими ползи на световните лидери. Банките с добре развити цифрови канали бяха по-устойчиви на свързаните с пандемията промени, постигайки 1,5 на сто пункта по-висока възвръщаемост на собствения капитал (ROE) в сравнение с по-малко цифровизираните играчи в банковия сектор", коментира Анна Маринчева - старши мениджър "Консултиране" в "Делойт България".

По-голямата част (88 на сто) от 40-те анкетирани банки в Балканския регион (Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Сърбия и Словения) се считат за цифрови осиновители или изоставащи от процесите на цифровизация. Останалите 12 на сто показват, че някои банки в Югоизточна Европа вече предлагат силно конкурентни дигитални продукти в областта на банкирането на дребно.

Проучването обхваща 5-те най-големи банки в България и 5 по-малки. Като цяло се наблюдава положително развитие в посока дигитализация и взаимодействие с клиентите онлайн, най-вече чрез добавяне на функционалности в мобилните приложения - в съответствие с глобалните тенденции сред отличените като шампиони банки. Въпреки че повечето от банките в проучването са класифицирани като закъсняващи с дигитализацията, има няколко цифрови осиновители с резултат, който ги довежда до глобалното средно ниво според проучването.

Подобно на глобалните дигитални шампиони, българските дигитални осиновители инвестират значителни усилия в разширяването на присъствието си в различни канали, предлагайки на своите клиенти пълно онлайн обучение, откриване на сметки, депозити и дори инвестиции чрез мобилни приложения. Клиентите могат също да получат определени продукти онлайн и дори и да задействат процедурата за по-сложни продукти като ипотечни кредити. Предлагат се макар и малко на брой извънбанкови услуги като плащане на сметки за комунални услуги, продажба на електронни винетки и онлайн закупуване на застраховка за превозни средства.

Местният пазар все още изостава от средните глобални показатели по отношение на дигиталното си развитие, като най-значителните пропуски се наблюдават при разширяването на взаимоотношенията с клиентите и позволяването на клиентите да прекратят връзката си с банката. В областта на събирането на информация, функционалностите за откриване на сметки и ежедневното банкиране пазарът е в по-добра форма от предходните години, посочват от "Делойт".