Кредитирането и депозитите реализират солиден ръст на годишна база в края на май на фона на леко спадащи лихвени проценти и намаляващи лоши кредити, показва месечният икономически обзор на Райфайзенбанк (България) ЕАД с коментар на данните, налични към юли, с фокус върху банковия сектор.

За тридесет и втори пореден месец, кредитите към фирми и граждани се увеличават с общо 6,1% на годишна база, като достигат 55,9 млрд. лева, пише в анализа, който използва паричната и лихвена статистика на БНБ.

"От своя страна нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) през май отбеляза спад с 2,9 пр.п. на годишна база до 13,2%, което въпреки намалението остава относително високо ниво. Очакваме продължаване на процеса на постепенно понижаване дела на лошите и преструктурирани кредити в следващите месеци", прогнозира икономическият анализатор на Райфайзенбанк (България) Емил Калчев.

Според статистиката обемът на депозитите за една година се увеличава с 8,2% до 73,6 млрд. лева за петдесет и четвърти пореден месец. По компоненти, спестяванията на домакинствата растат с 9,2%, като достигат 50,8 млрд. лева, а тези на фирмите се увеличават с 5,9% до 22,8 млрд. лева.

"За седми пореден месец депозитите на фирмите бележат само едноцифрни годишни ръстове, което е сигнал за донякъде подобрена инвестиционна среда в реалната икономика, кореспондираща и с ръста на инвестициите в рамките на БВП, който въпреки че е относително слаб, е положителен за периода", допълва Калчев.