Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на бизнеса в левове пада на годишна база през декември 2019 г. с 0.02 процентни пункта /пр.п./ до 0.05 на сто, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до минус 0.04 процента, съобщава БНБ.

През декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на домакинствата се понижава с 0.04 пр.п. до 0.17 на сто, а по тези в евро - с 0.02 пр.п. до 0.20 на сто.

През декември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2018 г. с 0.24 пр.п. до 3.48 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.79 пр.п. до 2.17 на сто. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.71 пр.п. до 2.60 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.22 пр.п. до 2.71 на сто.

През декември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове се повишава на годишна база с 0.48 пр.п. до 9.03 на сто, а по тези в евро намалява с 0.20 пр.п. до 3.65 процента. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.24 пр.п. до 3.00 на сто, а по тези в евро - с 0.39 пр.п. до 3.26 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през декември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. нараства с 0.31 пр.п. до 10.96 на сто, а по кредитите за потребление в евро спада с 0.16 пр.п. до 4.02 на сто. През декември 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо декември 2018 г. с 0.27 пр.п. до 3.32 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.48 пр.п. до 3.50 на сто, информира БНБ.