Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет на бизнеса в левове пада на годишна база до 0.05% | Бизнес.dir.bg