Вече трета година към края на лятото бюджетът е на огромен излишък. Макар традиционно да има ударно харчене на натрупаните средства в последните месеци на година, историята показва, че най-вероятно и тази година бюджетът ще приключи на плюс.

На този фон в подготовката на проектобюджета за 2019 г. отново се говори по-скоро за покачване на данъци и/или осигуровки - било то нова здравна вноска, повишен максимален осигурителен доход или по-високо облагане на старите автомобили.

Това анализира в статия Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Важното обаче е, че тенденцията е постоянно да се мисли за някакви промени, който може и да не са големи, но в крайна сметка изземват повече средства от гражданите. Идеи за намаляване на данъци или осигуровки на практика няма. По-лошото е, че подобни стъпки почти липсват през последните близо 10 години.

Ето и списък на данъчни и осигурителни промени в посока покачване на облагането през последните близо 10 години.

1. Акцизи.

Най-много случаи на увеличение има при акцизите. Това е породено от ангажиментите да се достигнат минималните нива за ЕС, което води до постепенни или резки покачвания през годините. Списъкът на акцизните промени включва най-вече цигарите и горивата.

 

Увеличен акциз върху цигарите до 148 лв. за 1000 къса (2010)

Увеличен акциз върху цигарите до 161 лв. за 1000 къса (2016)

Увеличен акциз върху цигарите до 168 лв. за 1000 къса (2017)

Увеличен акциз върху цигарите до 177 лв. за 1000 къса (2018

Увеличен акциз върху нагреваемите тютюневи изделия до 233 лв./кг. (2018)

Увеличен акциз върху тютюна за пушене 130 лв./кг. (2011)

Увеличен акциз върху тютюна за пушене 152 лв./кг. (2012)

Увеличен акциз върху горивото - до 710 лв./1000 литра за безоловен бензин (2011)

Увеличен акциз върху горивото - до 615 лв./1000 литра за газьол и керосин (2011)

Увеличен акциз върху горивото -до 630 лв./1000 литра за газьол и керосин (2012)

Увеличен акциз върху горивото -до 645 лв./1000 литра за газьол и керосин (2013)

 

2. Местни данъци и такси.

Посочените случаи са само за последните три години, които са и най-наситени с данъчни промени в общините. Разглеждат се 4 основни данъка на местно ниво - върху недвижимите имоти, превозните средства, при прехвърляне на имущество и патентния данък за търговия на дребно.

62 случая на увеличени местни данъци (2016)

69 случая на увеличени местни данъци (2017)

37 случая на увеличени местни данъци (2018)

 

3. Осигурителни вноски.

Посочени са само последните две покачвания на вноската за пенсия. През 2011 г. също има покачване, но то на практика е в отговор на намалението на вноската от 2010 г. Включено е повишението на вноската за здраве, тъй като е релевантно към текущия дебат за нов осигурителен модел в здравеопазването.

Увеличена вноска за здраве с 2 процентни пункта (2009)

Увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен пункт (2017)

Увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен пункт (2018)

Повишения на максималния осигурителен доход - с по 200 лв. в периода 2013-2015 до 2 600 лв.

По-високи минимални осигурителни прагове - повишения през повечето години, в т.ч. и административно наложени в някои случаи.

Това са част от примерите за данъчни и осигурителни промени през последните 10 години, които натоварват допълнително данъкоплатците. Тук не коментираме промените в детайли, а просто даваме общата тенденция. На фона на нея и на това, че трета поредна година бюджетът е на излишък, би било полезно да се мисли за политика в обратната посока, тоест да започнем списък с възможни варианти за намаление на данъци.