Министърът на социалните грижи на Австрия Йоханес Раух потвърди днес в радиоинтервю, че е наредил на Асоциацията на потребителите да повдигне иск срещу целия банков сектор, съобщава австрийското обществено радио ОРФ.

Става дума по-конкретно за разплащателните сметки, тъй като по данни на министерството на социалните грижи при тях най-ясно проличава разликата между лихвите по депозитите и по кредитите. В прессъобщение на министерството е даден пример с водещата в страната банка - "УниКредит Банк Аустрия" (UniCredit Bank Austria). За овърдрафт там дължимите лихви са 12,5 процента. От друга страна за депозити по сметки за заплати банката предлага лихва от нула процента, се казва в съобщението на министерството.

Проверка на Асоциацията на потребителите е показала, че това е практика в целия банков сектор. Министерството се позовава на уебсайт за сравнение на ставките, предлагани от различни финансови институции, управляван от Камарата на труда. Според него лихвите за овърдрафт по разплащателна сметка в австрийския банков сектор варират между 6,75 и 13,25 процента, а лихвата за депозитите по сметките е 0 или 0,01 процента.

През юни Асоциацията на потребителите отправи предупреждение към "Банк Аустрия" (Bank Austria), пазарния лидер в страната, представляващ цялата индустрия. Това предупреждение обаче е било "пренебрегнато" от банката, заяви Раух в интервюто по радиото. "Просто нищо не се случи. Това беше причината да предприемем по-строги мерки", каза той. Сега казусът се изяснява юридически, уточни министърът, като министерството очаква решение по жалбата на асоциацията на първа инстанция преди края на годината.