Бюджетна комисия прие предложението на омбудсмана Диана Ковачева COVID добавките от 60 лв., изплащани като антикризисна мярка към пенсиите да станат несеквестируеми при наложени запори т.е. да не се удържат от ЧСИ.

Текстът е заложен в законопроекта за удължаване на срока на действие на Закона за държавния бюджет, на Държавното обществено осигуряване и НЗОК за 2021 г. Окончателното решение ще бъде взето от пленарна зала утре. "За" предложението гласуваха 14 народни представители от комисията, 2-ма депутати се "въздържаха".

Министърът на финансите Асен Василев заяви, че това, което може Министерство на финансите да предложи, е да окаже техническа помощ.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от "Има такъв народ" Любомир Каримански обяви, че върху паричните обезщетения не могат да се налагат запори по реда на Гражданско-процесуалния кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

"Добре е да направим към Централната банка едно писмо, в което тя да ни каже как се изпълнява точно това към пенсионерите, т.е. имам предвид как се изпълняват чл. 114 на Кодекса за социално осигуряване и други норми. Има ли нарушение във връзка с изпълнението на секвестируемост върху техните парични обезщетения и помощи, както и какви мерки биха взели", заяви още Каримански.

Александър Иванов от ГЕРБ посочи, че след като омбудсманът е направила това предложение, явно до нея са стигнали сигнали от хората. Той посочи, че групата на ГЕРБ - СДС ще подкрепи предложението, но според него наистина трябва да се изпрати писмо до БНБ.

От "Възраждане" също изразиха своята подкрепа за предложението.

По-рано днес Диана Ковачева мотивира искането си за COVID добавките към пенсиите да станат несеквестируеми със сигнали, които са й изпратили пенсионерите. Възрастните хора алармират, че още преди да стигне до тях добавката, вече им се удържа за наложени запори заради непогасен кредит или затруднения в плащането на битови сметки. По този начин, вместо да бъдат подпомогнати в разгара на кризата, сумите им отиват за погасяването на дългове, коментират от институцията.

Омбудсманът настоя да се добави нов параграф в Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2021 г.

"Законодателно е предвидено, с оглед необходимостта от средства за покриване на належащи нужди на длъжника, някои негови вземания да са изцяло несеквестируеми, а други, като доходите от труд и пенсия, да са частично секвестируеми. Извън законово определените като несеквестируеми средства на длъжника, другите негови вземания могат да се удържат за удовлетворяване на кредитора", посочва Диана Ковачева. Тя допълва, че чл.444, т.8 от Гражданския процесуален кодекс сочи, че изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице: предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение. Такива разпоредби има съответно в Кодекса за социално осигуряване, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца, Закон за социалното подпомагане, обяснява още омбудсманът.

Цялото предложение на омбудсмана може да видите ТУК >>