Европейският парламент одобри петата директива за борба с прането на пари и финансиране на тероризма. В документа се изисква информацията за истинските собственици на компаниите, действащи на територията на ЕС да бъде направена обществено достояние.

Затягат се и мерките за контрол на търговията с криптовалути. Това става ясно от съобщение на сайта на Европейския парламент.

Директивата защитава правото на гражданите на ЕС да знаят истинските собственици на фирмите, които действат в ЕС, а не регистрираните лъжливи притежатели. Това се разглежда като помощ за институциите в борбата с прането на пари и неплащането на данъци. Директивата се приема след скандала с така наречените "Панамски документи".

Ще се сложи край и на анонимните сделки с криптовалути. Участниците в такива сделки, както и посредниците, трябва да минават през юридическа проверка, независимо дали са купувачи или продавачи.