Общо 1 247 фалшиви банкноти регистрира БНБ през второто тримесечие на настоящата година, като техният брой е сравним с второто тримесечие на 2008 година, когато са установени 1 227 неистински банкноти, което представлява 15-годишен рекорд, сочат обявените от централната банка тримесечни данни.

В сравнение с първото тримесечие на настоящата година фалшивите банкноти се увеличават с 994 броя от 253 броя, като по-съществена е разликата с второто тримесечие на 2022 година, когато БНБ регистрира 168 фалшиви банкноти или нарастване с 1 079 броя.

Според тримесечните данни на БНБ, най-много са фалшивите 50 левови банкноти (1 155 броя), следвани от 20 лева (67 броя), 10 лева (17 броя), 5 лева (5 броя) и 100 лева (3 броя).

В същото време намалява броят на неистинските монети - до 49 в сравнение с 68 броя през първото тримесечие, но се увеличават с 10 броя фалшиви монети спрямо второто тримесечие на миналата година. Най-много са неистинските 50 стотинки (35 броя), следвани от монетите от 1 лев (8 броя) и 2-левовите монети (5 броя).

Парите в обращение

Към 30 юни 2023 година в обращение са 568 019 173 банкноти, като техният брой нараства на месечна база (спрямо 31 май) с 8 527 024 броя от 559 492 149 броя, докато на годишна база техният брой намалява до 6 260 745 броя от 561 758 392 броя.

Най-много са банкнотите от 50 лева (232 124 560), следвани от 100 лева (119 075 556), 20 лева (105 745 064), 10 лева (80 242 422) и 5 лева (30 831 571).

Година по-рано, към 30 юни 2022 година, в обращение са били както следва: 50 лева (216 880 722 или с 15 243 838 броя повече), следвани от 100 лева (103 064 382 или 16 011 174 броя повече), 20 лева (126 146 030 или 20 400 966 броя по-малко).

Общият брой на монетите в обращение към края на първото полугодие е 3 119 999 810, като в сравнение с предходния месец май техният брой нараства с 15 098 247 от 3 104 901 563 броя, докато на годишна база, спрямо 30 юни 2022 година, увеличението е още по-осезаемо - със 172 231 775 от 2 947 768 035 броя.

Най-много са били монетите от 1 стотинка - 886 187 906 броя, следвани от 2 стотинки - 817 254 053 броя, 10 стотинки - 357 677 171 броя, 5 стотинки - 349 176 079 броя, 20 стотинки - 295 355 796 броя, 1 лев (в обращение от 2.09.2002 г.) - 183 676 880 броя, 50 стотинки - 143 634 148 броя, 2 лева (в обращение от 7.12.2015 г.) - 87 037 777 броя.

Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на 26 585 266 955 лева, като нараства с 427 160 985 от 26 158 105 970 лева към 31 май, докато на годишна база, спрямо 30 юни 2022 година нарастването е по-осезаемо - с 1 906 325 240 лева от 24 678 941 715 лева.

Най-голяма е стойността на банкнотите от 100 лева (от 8.12.3003 г.) - 11 907 555 600 лева, следвана от 50 лева - 11 606 228 000 лева, 20 лева - 2 114 901 280 лева, 10 лева - 802 424 220 лева, 5 лева - 154 157 855 лева. На годишна база, спрямо 30 юни 2022 година, най-голяма е стойността на банкнотите от 50 лева - 10 844 035 100 лева, следвана от 100 лева - 10 306 438 200 лева, 20 лева - 2 522 920 600 лева, 10 лева - 854 421 050 лева, 5 лева - 151 125 765 лева.

Общата стойност на монетите в обращение възлиза на 567 074 148 лева, като нараства на месечна база с 2 930 142 лева от 564 144 006 лева към 31 май 2023 година, докато на годишна база, спрямо 30 юни 2022 г., нарастването е с 33 938 325 лева от 533 135 823 лева.

Най-голяма е стойността в обращение на монетите от 1 лев - 183 676 880 лева, следванаи от 2 лева - 174 075 554 лева, 50 стотинки - 71 817 074 лева, 20 стотинки - 59 071 159 лева, 10 стотинки - 35 767 717 лева, 5 стотинки - 17 458 804 лева, 2 стотинки - 16 345 081 лева, 1 стотинка - 8 861 879 лева.