Българската народна банка (БНБ) съобщи, че във вторник, 14 февруари 2023 г. нейният  управителен съвет е приел национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) е разрешил преобразуването на "Кей Би Си Банк България" ЕАД чрез вливане в "Обединена българска банка" АД по реда на чл. 262 от Търговския закон.

ЕЦБ е консолидиращият надзорен орган на "Кей Би Си Банк България" ЕАД и на "Обединена българска банка" АД, които са със статута на значими институции под надзора на ЕЦБ, при условията на установеното от 1 октомври 2020 г. тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм, се казва в съобщението на националната банка.

След преобразуването "Обединена българска банка" АД става универсален правоприемник на "Кей Би Си Банк България" ЕАД, която се прекратява без ликвидация.

И двете банки са сред осемте системно значими институции, които БНБ определи миналия ноември