Българската народна банка определи основния лихвен процент за март, считано от днес, на 2,17 на сто.

За първи път от години насам показателят прехвърля два процента, като през февруари беше на ниво от 1,82 на сто.

Това е поредното повишение, което отразява лихвената тенденция към нарастване.

Размерът на основния лихвен процент се изчислява като средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец.

Този показател ясно отразява тенденцията на покачване на лихвите.

Преди месец, на 1 февруари, БНБ обяви основен лихвен процент в размер на 1,82 на сто, а държавният трезор започна започна да обявява по-високи лихвени проценти от октомври 2022 г. насам, когато от 0 на сто той стана 0,49 на сто, след първото увеличение от 2016 г. За януари лихвеният процент беше 1,42 на сто.

През декември измерителят, който се определя на база сключените сделки на междубанковия пазар у нас, достигна 1,30 на сто, а през ноември ОЛП се повиши до 0,59 на сто.

Основният лихвен процент се прилага ограничено на банковия пазар у нас и засяга някой левови кредити, повечето банки използват данни от "Лихвената статистика" на БНБ при определяне на своите референти лихвени проценти, които са част от цялостната цена на даден заем или кредит.

С увеличаването му нараства и законната лихва за забава, която е 10 на сто плюс стойността на индикатора. Досега обаче, въпреки поскъпването от октомври, наказателната лихва не се е променила, защото тя се определя два пъти в годината - през юли и януари.