Фалшивите (неистинските) банкноти са намалели с 24.48% до 253 броя през първото тримесечие спрямо 335 броя през четвъртото тримесечие на миналата година*. На годишна база неистинските банкноти също са намалели, но по-слабо, с 20.44% от 318 броя към първо тримесечие на 2022 година.

Най-много са засечените фалшиви 50-левови банкноти (200 броя), следвани от 20-левовите (40 броя), 10-левовете (11 броя) и 100-левовите (2 броя).

В обращение през април 2023 г. са били 3 091 803 192 монети, като техният брой нараства с 0.31% от 3 082 104 101 броя през март. Най-много са монетите от 1 стотинка (878 642 756 броя), следвани от 2 стотинки (811 204 218 броя), 10 стотинки (353 648 512 броя) 5 стотинки (345 706 930 броя).

Засечени са 68 фалшиви монети през първото тримесечие на настоящата година, като техният брой е нараснал с 15.25% от 59 броя през четвъртото тримесечие на миналата година. Най-много са неистинските монети от 50 стотинки (48 броя), следвани от 2-левовите монети (11 броя), 1-левовите (8 броя) и 20 стотинки (1 брой).

В обращение в страната към 30 април 2023 година са били 564 703 204 броя банкноти в лева, информира на сайта си Българската народна банка (БНБ). Техният брой нараства с 1.44% спрямо предходния месец март, когато са отчетени общо 556 694 393 броя банкноти в обращение.

Отново най-много са 50-левовите банкноти (228 414 727 броя), следвани от 100-левовите (116 095 553) и 20-левотите (108 192 028).

Стойността на банкнотите в обращение в лева през април 2022 година е била 26 162 415 510 лева, като нараства с 1.28%, спрямо март, когато е отчетена обща стойност от 25 830 657 655 лева. Най-голям дял в стойността на банкнотите в обращение се пада на 100-левовите (11 609 555 300 лева или 44.34 на сто от общата стойност), следвани от 50-левовите (11 420 736 350 лева или 43.65%) и 20-левовите (2 163 840 560 лева или 4.45 на сто).

На годишна база банкнотите в обращение са намалели с 0.28% до 566 234 417 броя към 30 април 2022 година, сочат още данните на БНБ. 

През април 2023 година монетите в обращение са били на стойност 561 128 837 лева и нарастват с 0.23% от 559 733 222 броя, докато на годишна база броят на монетите в обращение нараства с 6.72% от 525 809 445 броя към 30 април 2022 година.

*БНБ предоставя данните за фалшивите банкноти и монети по тримесечия, докато за броя и стойността на банкнотите и монетите в обращение - всеки месец.