Българската народна банка обявява, считано от 1 ноември 2022 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0,59 на сто, съобщи БНБ. През октомври ОЛП беше 0,49 на сто.

Индикаторът се използва ограничено при някои кредити отпуснати от български банки в лева. Една от основните му функции е при определянето на т. нар законова лихва, която се начислява при просрочени задължения.

Законовата лихва се актуализира два пъти годишно - на 1 януари на 1 юли, заявиха по-рано този месец от НАП.

В края на септември Българската народна банка обяви, че вдига основния лихвен процент (ОЛП, проста годишна лихва) в размер на 0,49 на сто. Така за първи път от януари 2016 г. този процент е различен от 0,00. В първия месец на 2016 неговото ниво бе 0,01 процента.

Повишението отбеляза и най-високата стойност на лихвения процент от декември 2009 г., когато той бе 0,55 на сто.

Ходът на БНБ дойде след като в последните месеци редица водещи централни банки по света увеличиха своите основни лихви. У нас той няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите, които се определят предимно от лихвените нива установени от Европейската централна банка.

С увеличаването на ОЛП обаче ще се увеличи законната лихва за забава, която се формира като сбор от ОЛП и 10 процента.