Управителният съвет на Българската народна банка, на основание чл.139, ал.1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г. в размер на 157 876 116 лева.

Миналата година през април парламентът прехвърли Фонда за преструктуриране на банки към Българската народна банка с окончателните промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Това е мярка като част от плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз.

Фондът за преструктуриране на банки ще се прехвърли към Централната банка и в него ще се обособят два подфонда, гласуваха депутатите. С единия подфонд ще се финансира прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по закона. В другия - ще се събират вноски в съответствие с европейския регламент и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктурирането.