В края на март 2020-а премиерът Бойко Борисов обяви, че Българската банка за развитие (ББР) ще бъде капитализирана - заделени за целта са половин милиард, които на практика ще служат за гаранция на бизнеса да вземе капитали в размер на 2,5 млрд. лева.

Така Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 получи бюджет от 200 млн. лева. А изпълнението на програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на МСП, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 бе финансово обезпечено с 500 млн. лева.

 

От данните публикувани в публичния регистър в сайта на ББР https://bbr.bg/covid/ става ясно, че към днешна дата:

  • 102,5 млн. лв. са гарантираните от ББР кредити на физически лица, като броят на издадените гаранции е 24 555.
  • 156,2 млн. лв. са потвърдените за гарантиране заеми от ББР за бизнеса.

"Банките-партньори отчитат окончателните резултати, след като те и клиентите им финализират процесите по сключване и усвояване на потвърдените за гарантиране от ББР сделки. Това става при спазване на вътрешните правила на всяка отделна банка", разясниха от Банката за развитие пред Dir.bg.

Наскоро стана ясно, че някои банки са изчерпали лимитите си по безлихвените заеми. Към днешна дата не са им отпуснати нови лимити, тъй като двете банки с изчерпан лимит не са пожелали това, разясниха от ББР.

Covid програмите на ББР

Средствата от ББР за справяне с пандемията достигат до бизнеса и гражданите по две основни направления - програмата за безлихвено кредитиране на физически лица и антикризисната програма за подкрепа на бизнеса.

Припомняме, че и двете програми бяха адаптирани в последните седмици, предвид динамичната пандемична ситуация.

С решението на МС от 10 декември 2020 г. се увеличи лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължи се и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити на търговските банки-партньори по Програмата.

Партньори по програмата са 12 търговски банки, 10 от които продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка.

С изчерпан гаранционен лимит са Общинска банка и Интернешънъл Асет банк.

В края на ноември ЕК одобри и промени в гаранционната програма в подкрепа на бизнеса, за да е достъпна за по-голям брой компании. С новите параметри ББР гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 8 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години.