Годишният процент на инфлация в еврозоната е бил 2.8% през януари 2024 г., като спада от 2.9% през декември. Година по-рано процентът е бил 8.6%. Годишната инфлация през януари в Европейския съюз е била 3.1%, като спада от 3.4% през декември.

Година по-рано процентът на регистрираната инфлация е бил 10.0%. Това показват публикуваните предварителните данни от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Евростат потвърди първата си предварителна оценка, обявена на 22 февруари.

Най-ниски годишни нива са регистрирани в Дания, Италия (и двете по 0.9%), Латвия, Литва и Финландия (всички по 1.1%). Най-високи годишни нива са регистрирани в Румъния (7.3%), Естония (5.%) и Хърватия (4.8%). В сравнение с декември годишната инфлация се понижи в петнадесет държави членки, останала е стабилна в една и се повишила в единадесет.

За България Евростат отчита 4.0% годишна инфлация през януари. 

През януари най-високият принос за годишната инфлация в еврозоната идва от услугите (+1.73 процентни пункта, пр.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+1.13 пр.п.), неенергийни промишлени стоки (+0.53 пр.п.) и енергия (-0.62 пр.п.).

Анализаторите не бяха изненадани от данните. "ЕЦБ ще повтори своята зависимост от данни за бъдещи решения и също така трябва да се чувства по-удобно с настоящите, по-малко агресивни пазарни цени", коментираха анализатори от HSBC пред Ройтерс.

ЕЦБ продължи да поддържа лихвените проценти на рекордно високи нива от септември 2023 г., първото намаление на лихвените проценти се очаква през юни, според бързо допитване на Ройтерс до инвеститори и икономисти.

3e-news.net/bg

По-късно Евростат публикува и първата си прогноза за февруари 2024 година. Според нея, инфлацията в еврозоната през миналия месец спада до 2.6 на сто.

По отношение на основните компоненти на инфлацията в еврозоната, храните, алкохолът и тютюневите изделия се очаква да имат най-висок годишен темп през февруари (4.0%, в сравнение с 5.6% през януари), следвани от услугите (3.9%, в сравнение с 4.0% през януари), неенергийни промишлени стоки (1.6%, в сравнение с 2.0% през януари) и енергия (-3.7%, в сравнение с -6.1% през януари).