Банковата общност споделя необходимостта от облекчени условия при обслужването на работещите, получаващи минимална работна заплата. По този начин те също ще имат достъп и ще могат да се възползват от удобството и сигурността на банковите услуги, каквато е практиката във всички развити икономики, съобщи Асоциацията на банките в България (АББ). Това банките са готови да направят във връзка с изразеното от правителството намерение за въвеждане на изискване за изплащане само по банков път на заплати на определени предприятия.

Банките работят активно и имат готовност, индивидуално, да въведат в кратък срок освобождаване от такси във връзка с услуги по използване на сметка с параметри, сходни на регламентираната в чл. 118 - 121 на Закона за платежните услуги и платежните системи платежна сметка за основни операции за лицата, получаващи по банков път трудови възнаграждения, когато те са в размер на минималната работна заплата. Както и досега и съгласно законовите изисквания, всяка банка ще обяви публично актуалните си условия, се казва в съобщението на АББ.

Банките в страната се доказват като надежден партньор на всички свои клиенти, включително и като предлагат, според собственото си виждане, преференциални условия за групи клиенти или лица, отбелязва АББ.