В края на ноември 2023 г. депозитите на неправителствения сектор са почти 122,8 млрд. лв. (65,7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), съобщава Българската народна банка (БНБ).

Годишното увеличение на депозитите е 8,5 на сто (9,1 на сто годишно повишение през октомври 2023 година).

Депозитите на нефинансовите предприятия са 41,756 млрд. лв. (22,3 на сто от БВП) в края на ноември. В сравнение със същия месец на 2022 г. те се увеличават с 6,9 на сто (8,4 на сто годишно повишение през октомври 2023 година).

През ноември депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12% на годишна база и достигат 3,392 млрд. лв. (1,8 на сто от БВП).

Депозитите на домакинствата са 77,651 млрд. лв. (41,5 на сто от БВП). Те се увеличават с 10,5 на сто спрямо същия месец на 2022 г. (10,3 на сто годишен ръст през октомври 2023 година).

В края на ноември 2023 г. кредитите за неправителствения сектор са 89,217 млрд. лв. (47,7 на сто от БВП) при 88,338 млрд. лв. към октомври 2023 г. (47,3 на сто от БВП). Те се увеличават на годишна база с 11,3 на сто (11,5 на сто годишно повишение през октомври 2023 година).

През ноември кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 6,3 на сто на годишна база (7,3 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.) и в края на месеца достигат 43,761 млрд. лв. (23,4 на сто от БВП).

Кредитите за домакинствата са малко над 38 млрд. лв. (20,3 на сто от БВП). Спрямо ноември 2022 г. те се увеличават с 14,9 на сто (14,3 на сто годишно повишение през октомври 2023 година).

В края на ноември 2023 г. жилищните кредити са почти 19,5 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 20 на сто (19,2 на сто годишно увеличение през октомври 2023 година).

Потребителските кредити възлизат на 16,839 млрд. лв. и се увеличават с 11 на сто спрямо ноември 2022 г. (10,7 на сто годишно повишение през октомври 2023 година).

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 2,8 на сто на годишна база (2 на сто годишно повишение през октомври 2023 г.) и в края на месеца са 463,6 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,415 млрд. лв. (4 на сто от БВП) в края на ноември 2023 година. В сравнение с ноември 2022 г. те се увеличават с 25,8 на сто (25,4 на сто годишно повишение през октомври 2023 година).