Финансовият министър Асен Василев съобщи в отговор на журналистически въпроси, че след влизане в еврозоната Сребърният фонд ще се запази, какъвто е в момента, докато не се вземе комплексно решение за реформиране на пенсионната система, предаде БТА.

Създаден през 2006 г., Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) акумулира 50% от приходите от приватизация, постъпили в централния бюджет, 25% от излишъка на републиканския бюджет за съответната година, приходите от концесии.

От справка за състоянието на фискалния резерв към края на 2023 г. на интернет страницата на Министерството на финансите се вижда, че средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система са в размер на 3,89 млрд. лв. -  депозирани в отделна сметка в БНБ.

Наскоро министърката на труда и социалната политика Иванка Шалапатова заяви, че в управленската програма на правителството е заложен анализ на пенсионната система, който трябва да приключи до средата на 2024 г. Искаме устойчивост и справедливост на системата, не някакви радикални промени. Ще обсъдим мерките най-вече за финансовото укрепване и за постигане на по-голяма справедливост на системата, каза Шалапатова пред БТА.

Във връзка с фискалния резерв като цяло Асен Василев отбеляза, че след като се приеме законът за въвеждане на еврото, ще се направи оценка какви средства са необходими за участие на България в капитала на Европейската централна банка, европейския стабилизационен механизъм и други ангажименти, които страната е поела. Това, което остане, ще продължи да се съхранява в Българската народна банка и ще се използва за погасяване на държавен дълг.