Причината гражданите да не се възползват от безплатните банкови сметки (за обслужването на които не се дължат такси) е в налаганите ограничителни пречки от страна на търговските банки пред тях, защото в момента няма стандартен продукт на банковия пазар. Това каза министърът на финансите Асен Василев в отговор на въпрос от Корнелия Нинова, председател на ПГ на "БСП за България", относно откриването на така наречените безплатни банкови сметки, по време на провелия се парламентарен контрол в Народното събрание, предаде БТА.

Това е единият от факторите, който обяснява наличието на между 1000 и 2000 работещи в момента подобни сметки (цифрите бяха посочени по памет от министър Василев) при очаквани около 5 милиона и същественият въпрос тук е защо тези сметки са толкова малко на брой. Ето защо е придвидена промяна на Закона за платежните услуги и платежните системи, чрез която да се внесат уточнения, стана известно от думите му.

Нинова посочи, че законовият текст, който предвижда откриване на такива сметки, е бил приет преди 7 месеца, а до днес няма развитие по въпроса - "нито могат хората да си откриват такива сметки, а тези които имат и по които се превеждат заплати, стипендии и социални помощи, се облагат с такси". "Кога ще приведете в действие текст от закона, че на тези хора не се искат такси, когато ползват сметката си за трудови доходи, социални помощи и стипендии и ще помогнете на близо 5 милиона души да се възползват от европейското си и българско право, разписано в закона?", се обърна Корнелия Нинова към финансовия министър.

"Безплатните сметки не бяха правилно преведени в българското законодателство", отговори Асен Василев. "Заедно със Закона за държавния бюджет ние ги преведохме и ги направихме да са безплатни, а не с намалени такси. В момента това е законодателство и българските граждани имат право да си открият такива сметки. Проблемът не е, че законът не работи, а че много малко такива сметки има открити".

Причината да има работещи между 1000 и 2000 сметки се дължи на няколко фактора, според направен анализ от страна на Министерството на финансите (МФ). Единият фактор е свързан с това, че са поставени допълнителни условия на сметки, т.е. няма стандартен продукт на пазара, който да върши работа на българските граждани, обясни Асен Василев.

"Именно затова има внесена допълнителна промяна в Закона за платежните инструменти, който е в НС и който да доуточни, че тези сметки гражданите реално да могат да ги ползват", добави финансовият министър.

Василев обобщи, че докато не се направят безплатните сметки работещ инструмент, което може да стане по думите му законодателно, и ситуацията не се подобри, то няма да има подобрение и по линия на плащане на заплати изцяло по банков път.

В рамките на обсъжданата тема финансовият министър съобщи, че са поискали от всички банки ежемесечна статистика за 2023 година, както и да подават ежемесечна статистика от февруари 2024 година за всички най-известни банкови продукти - колко са откритите нови разплащателни сметки на физически лица, какви са таксите по тях, колко и какви са таксите за тегления от банкомати, колко са тегленията от собствени банкомати и др. Тази информация, по негови думи, трябва да се подава и с копие до БНБ, и до НСИ.

"Освен това призовахме банките по възможност и по тяхна преценка да намалят таксите за поддръжки на сметки за физически лица с дебитни карти, които са най-популярните на пазара," посочи още министър Василев в своя отговор. 

Таксите трябва да спаднат значително за нормалните български граждани, преди да вменим това като задължение и на малките фирми, обясни той.

На свой ред Корнелия Нинова репликира отговора на финансовия министър с думите, че законодателното изменение за платежните услуги и платежните системи е внесено на 14 ноември 2023 година и още не е минало на първо четене. "Виси в някакво чекмедже два месеца. По същество новото, което предлагате и което би трябвало да подобри тази услуга е, че ограничавате операциите по тази сметка до три на брой - т.е. вместо да облекчите този процес, слагате ограничения за три превода, включително през системите за онлайн банкиране на обслужващата банка. Уверявам Ви, че този закон няма да подобри нещата заради ограничаването на броя операции, които налагате на хората."