Инициативата е на Българската фондова борса (БФБ) и се реализира под егидата на Министерството на финансите (МФ), в партньорство с Фондa на фондовете (ФнФ), Българската банка за развитие (ББР), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) Българската стартъп асоциация (BESCO) и Българската асоциация за рисково и дялово инвестиране (BVCA). Kaто съветник на програмата от второто й издание се присъедини и EY Bulgaria.

По думите на изпълнителния директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов, beamUp lab има за цел да отличи перспективни и иновативни български компании с устойчиви бизнес модели, да им даде видимост пред потенциални инвеститори, както и да повиши тяхното знание за възможностите за финансиране на развитието им. В рамките на серия от стратегически срещи компаниите могат да се запознаят с всички опции за финансиране, така че да инвестират гъвкаво и успешно в своето развитие и растеж.

Участниците

Досега са проведени две пълни издания на програмата, а на 13 декември 2022 г. стартира третото с проведената първа стратегическа среща. Всяко издание е цикъл от четири стратегически срещи, по време на които компаниите се запознават с всички възможности за финансиране, така че да могат да инвестират гъвкаво и успешно в своето развитие и растеж. По време на срещите компаниите обменят опит и се запознават с най-добри бизнес практики, представени от висококвалифицирани експерти на партниращите организации и институции, и общуват професионално с тях в неформална среда.

Равносметката досега е участие на общо 65 компании в трите издания: в първото 20 компании, във второто - 22 компании и в третото - 23 компании. Селектираните компании включват представители на перспективни сектори с потенциал за развитие и иновативни бизнес модели. Съществено е разнообразието на представители от различни икономически сектори като разработване на нано-сателити, медицински и образователни услуги, облачни структури и иновативни IT решения и SaaS услуги, био производство, козметика и др.

Ментори са висококвалифицирани експерти от партниращите организации и институции, с които може да се общува професионално в неформална среда.

В резултат на постоянен мониторинг върху компаниите в края на всяко издание на програмата, Българска фондова борса и партньорите награждават най-добре представилите се сред тях. Всяка компания получава сертификат, че е минала през програмата и електронен знак, който утвърждава репутацията й на пазара и е признание за бизнес успеха й.

Финалът на всяко издание на beamUp lab се отбелязва със специална церемония, на която се отличават шест компании с най-добро представяне през годината.

Началото

На 3 ноември 2020 година беше даден официален старт на програма beamUp lab, а първата стратегическа среща се проведе на 26 ноември същата година.

Първите 20 компании, включени в beamUp lab, бяха селектирани след задълбочено изследване на около 1500 български фирми. За избора им са използвани различни публични източници на информация, както и национални и регионални класации. Въз основа на това проучване беше определена една широка база от стартиращи компании и МСП, които отговарят на критериите на програмата beamUp lab и имат потенциал за растеж и подкрепа за своето последващо развитие.

При МСП средната стойност (изчислена като средна медианна стойност) на приходите от продажби и на общите активи е около 10 млн. лв.; средният ръст на приходите от продажби за предишните 3 години е около 43%, а при 5 от дружествата този ръст е с впечатляващите над 80%. 8 от 10-те компании са на печалба през 2019 г., а при половината от селектираните компании участие имат фондове за рисков капитал;

При стартиращите компании средно-медианните приходи от продажби са 1.7 млн. лв., а средните активи са около 2.7 млн. лв. Средният ръст на приходите за предишните 3 години е 93%, като има 3 компании с нарастване от над 500% за този период. 8 от избраните 10 компании са на печалба за 2019 г., чиято средна стойност е 160 000 лв., т.е. подбрани са най-общо дружества, преминали break-even нивото. В допълнение 60% от компаниите са получили поне един рунд на финансиране от фондове за рисков капитал, а има и такива с по няколко рунда.

Кои са компаниите от издание 2021 година вижте тук!

Инвеститорите вижте тук!

Финансовите инструменти, какви видове са и каква е структурата им, и най-важното - как да се възползват фирмите, за да бъдете конкурентоспособни на българския и световни пазари беше основната тема на първата стратегическа среща от първото издание 2020 на beamUp lab. Водещите експерти на Фонда на фондовете представиха каква е законодателната и регулаторна рамка на финансовите инструменти с подкрепа от ЕС, кои институции имат отношение към тази област. Каква е държавната помощ в областта. Кои са ключови елементи от комбинираното финансиране.

Дълговото финансиране беше темата на втората стратегическа среща на стартъпи и МСП от първото издание на програмата. Водеща организация на срещата беше Българската банка за развитие (ББР). Топ мениджъри от Микрофинансиращата институция Джобс (б.р. сега ББР Микрокредитиране) и Фонда за капиталови инвестиции към ББР, както и от Европейската банка за възстановяване и развитие представиха същността, предимствата и типовете финансиране, които осигуряват за стартъпи и МСП.

Темата на третата стратегическа среща беше за финансиране чрез капиталовия пазар, а водещи експерти представиха БФБ като възможност за привличане на инвестиции, чрез регулиран пазар и пазара за растеж beam. Специален акцент беше представянето на БФБ като партньор на екосистемата от рискови инвеститори на Deutsche Börse - Venture Network®.

Ползите от това една компания да стане публична беше основна тема на четвъртата и последна стратегическа среща от програмата beamUp lab първо издание 2020 година. Водеща организация беше Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). По тяхна покана едни от най-успешните публични компании като Telelink Business Services Group и Speedy разказаха пред участниците в срещата с какви предизвикателства са се сблъскали по пътя си към листването на капиталовия пазар и какви позитиви им носи това. Като специален жест от страна на БАЛИП към компаниите-участници в програмата, група от топ експерти на организацията изготви безвъзмездно инвестиционни анализи на три от тях - Smart Organic, Tiger Technologies и Wooden Spoon.

Второто издание 2022

22 стартъпа и МСП влязоха във второто издание на програмата за стимулиране и насърчаване растежа на български компании - beamUp lab, които са предимно от технологичния сектор с основна дейност развитие на софтуер, финтех, агритех, анализ на данни, медия мониторинг, електронна търговия и др. Производството на биопродукти е друга добре представена индустрия в сегашната селекция.

В този випуск 70% от компаниите са преминали успешно поне един рунд на финансиране от рискови инвеститори, като са набрали повече от 70 млн. лв. до този момент. В програмата влиза и компанията, реализирала най-големия Series A рунд в историята на българската предприемаческа екосистема - Payhawk.

Средният размер (изчислен като медианна стойност) на приходите на компаниите-участниците в beamup lab vol.2 е около 1.5 млн. лв., като средният ръст на приходите за предишните 3 години е над 70%. Повече от половината компании отчитат нарастване на приходите през предизвикателната 2020 г., което е много добър атестат за тяхното представяне.

Кои са компаниите от второто издание 2022 година вижте тук!

На първата стратегическа среща новите 22 компании-участници се запознаха с видовете финансови инструменти и какви са механизмите за предоставяне на финансова подкрепа чрез Фонда на фондовете. Топ експерти от Фонда споделиха практически съвети за достъп на компаниите до инвестиционни ресурси и осигуряване на стабилна основа за техния растеж, както и за успешното взаимодействие на организацията с фондове за ускоряване и начално финансиране. За ролята си на посредник при осъществяване на инвестициите, представиха фонд мениджъри от Vitosha Venture Partners.

Акцент на първата стратегическа среща беше участието на Европейската инвестиционна банка, в която ръководителят на представителството ѝ в България, представи проекти към ЕС за финансиране на различни отрасли в икономиката и сътрудничеството си с Европейският инвестиционен фонд в подкрепа на МСП.

Възможностите за дългово финансиране бяха основен акцент на втората стратегическа среща. Водеща организация на нея беше Българската банка за развитие (ББР). Топ мениджъри от Микрофинансиращата институция и Фонда за капиталови инвестиции към банката представиха ефективни модели за финансиране и актуални програми в подкрепа на стартъпи и МСП.

Домакин на третата стратегическа среща от второто издание на beamUp lab беше БФБ, на която нейни експерти запознаха участниците с възможността за набиране на средства, чрез пазара за развитие beam. Практически съвети за реализацията на успешно IPO от първо лице споделиха представители на успешно листнатите компании на пазар beam Dronamics Capital и HR Capital.

На четвъртата и последна стратегическа среща от второто издание на програма beamUp lab се представи Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Нейни водещи експерти представиха инвестиционни анализи, които изготвиха безвъзмездно за пет от компаниите в програмата - Biostyle, Bizportal, CourseDot, ONDO, Transmetrics, след което професионални инвеститори коментираха в обратна връзка анализите.

Третото издание 2023

23 стартъпа и МСП влизат в третото издание на програмата за стимулиране и насърчаване растежа на български компании - beamuplab. Новите компании в beamuplab са предимно от технологичния сектор с основна дейност развитие на софтуер, изкуствен интелект за анализ на данни, киберсигурност, IoT, InsureTech и др. Сред компаниите в селекцията има също производители на биопродукти, на вафлени чаши за кафе, търговци на храни и аксесоари за домашните любимци, електроника под наем, споделена мобилност и споделени офис пространства.

80% от компаниите са преминали успешно поне един рунд на финансиране от рискови инвеститори, което е най-високия процент от трите издания на програмата. Общо избраните компании са набрали от рискови инвеститори над 64 милиона лева до този момент. Част от третото издание на beamup lab са и познати за широката публика компании, които са реализирали успешно три и повече рундове финансиране като OfficeRnD, Hobo Bulgaria и Boleron.

Кои са компаниите от третото издание 2023 година вижте тук!

Фонд на фондовете беше водещата организация на първата стратегическа среща от третото издание на програма beamUp lab с фокус върху различни видове финансови инструменти и източници на публичен ресурс. Компаниите-участници имаха възможността да се запознаят с механизмите за финансиране на малки и средни компании, законодателната и регулаторна рамка на финансовите инструменти с подкрепа от ЕС и каква е ролята на Фонд на фондовете в новия програмен период 2021-2027.

Други акценти в срещата бяха: как инвестиционната платформа SeedBlink подкрепя стартиращи компании с гениални идеи; полезни съвети от QuestUps при създаване на стратегически партньори, мецанин инвестирането като хибридна форма между капиталово и дългово финансиране беше представено от първият и единствен такъв фонд в страната ни - Silverline Capital.

През настоящата година предстоят трите стратегически срещи от третото издание на програма beamUp lab.

Успехите на програмата beamUp lab

За периода на участието си в програмата, компаниите от първото издание показаха значими резултати:

❖ Създателят на наносателити Endurosat привлече финансиране от 652 000 лв., осигурени от фонда Neo Ventures;

Компанията за производство на протеин от ларви на черната муха Nasekomo получи 4 млн. евро от фондовете NV3, Morningside Hill и частни инвеститори;

❖ EnduroSat и Software Group получиха покана и се представиха в Investor Talks - събитие, организирано от акселераторската програма на Deutsche Börse - Deutsche Börse Venture Network®

❖ Bulpros финализира успешно сливане с немската CRM компания ec4u и така тя стана мажоритарна собственост на европейския фонд Silverfleet Capital;

❖ Kolev & Kolev получиха финансиране от Фонд за капиталови инвестиции към Българска банка за развитие в размер на 1 млн. лева;

❖ Smart Organic е първата компания от beamUp lab с успешно IPO на пазар beam, в което набра 5,9 млн. лева;

❖ Тiger Technology привлeче инвестиция от листнатото на борсата дружество MFG Invest в размер на 525 933 евро;

Успехите на компаниите във второто издание са следните:

❖ Технологичната компания Payhawk стана първият български еднорог с оценка от 1 млрд. долара;

❖ Производителят на електрически велосипеди EconicOne получи финансиране от Фонд за капиталови инвестиции към Българска банка за развитие в размер на 2,5 млн. евро;

❖ Иновативната компания в сферата на земеделието ONDO Solutions беше финалист за наградите на конкурса Central European Startup Awards. Тя привлече инвестиция в размер на 150 400 евро отново от MFG Invest.

Първи успехи на компаниите от третата кохорта на beamUp lab:

❖ Компанията, която развива иновативни технологии за следене на представянето и спортната форма на професионални спортисти Barin Sports, която получи наградата на Българска фондова борса в предаването "Дръзките" на Bloomberg TV Bulgaria - участие в програмата beamUp lab, ще се развива с финансиране предоставено й от Фонда за капиталови инвестиции към Българска банка за развитие на стойност 4 млн. лв.

През настоящата година предстоят трите стратегически срещи от третото издание на програма beamUp lab

 

*Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа