Шест български банки попаднаха отново в петата годишна класация за 2020 година на 100-те банки в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на рейтинговата агенция RIA Rating към руската информационна агенция РИА Новости. Класацията се съставя на базата на официалните публични финансови отчети и други документи на банките, съобразени с Международните стандарти за финансово отчитане, с актуални данни към 1 януари 2021 година.

За да бъде съставена класацията, са анализирани най-големите банки в 14 държави: Беларус, България, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Словакия, Украйна, Унгария, Чехия и Естония, но в класацията не попада банка от Молдова.

Пандемията е засегнала слабо банковия сектор в ЦИЕ

Един от основните изводи на авторите на класацията е, че пандемията е засегнала слабо банковия сектор в ЦИЕ и не е довела до катастрофални последици, въпреки че в началото на годината прозвучаха изключително песимистични прогнози. Най-характерното за големите банки в ЦИЕ е, че са увеличили активите си в доларово изражение и общата печалба, макар че се наблюдава спад в общата печалба. Според резултатите от проучването, 77 банки отчитат увеличение на активите, а 92 кредитори са регистрирали печалби. За сравнение, през предпандемичната 2019 г. активите си са увеличиха в 91 банки, а 95 кредитори са регистрирали печалби.

В същото време най-малко увеличение на активите сред 100-те най-големи банки в ЦИЕ, е 0.18 млрд. долара, а най-голямото - 4.8 млрд. долара. По този начин, въпреки че пандемията има отрицателно въздействие върху най-големите банки в ЦИЕ, това въздействие може да се оцени като умерено.

Динамиката на активите на банките в ЦИЕ през пандемията 2020 г. беше доста добра. Общите активи на ТОП-100 банките в доларово изражение се увеличават със 7.2% до 2.71 трилиона долара към 1 януари 2021 г. За сравнение, през 2019 г. увеличението на общите активи е 12%, а през 2018 г. - минус 1.5%. В същото време общите финансови резултати на всички банки от рейтинга на ЦИЕ бледнеят в сравнение със световните гиганти на банковия сектор. Така 8-ата по големина банка в света (Bank of America) има активи от 2.8 трилиона долара, а най-голямата банка в света, китайската ICBC, е почти 2 пъти повече от всички банки в рейтинга на ЦИЕ.

Коя страна с колко банки е представена

И в последната пета класация с най-много банки (26) е представена Русия, следвана от Полша (16), Чехия и Унгария (по 11), България, Румъния и Словакия (по 6), Казахстан, Украйна и Естония (по 4), Латвия (3), Литва (2) и Беларус (1).

В сравнение с предишната класация за ЦИЕ структурата на представителството почти не се е променила. През 2020 г. броят на руските банки намалява с три, на Полша и Беларус намаляват с по една банка. От друга страна, броят на унгарските и латвийските банки в класацията се увеличава с две банки във всяка от страните, а естонските банки бяха допълнени с една кредитна институция до общо 5.

Както и преди, ясно се откроява зависимостта на броя на банките в класацията за конкретната страна с размера на икономиката (по паритет на покупателна способност - БВП по ППС) на страната. Размерът на руската икономика по БВП по ППС през 2020 г. възлиза на 4.1 трилиона долара, което е само с 3 млрд. по-малко от общия размер на икономиките на останалите 12 държави, представени в рейтинга (4.4 трилиона долара). Това обяснява защо руските банки доминират в класацията.

На второ място по размер на икономиката е Полша (БВП по ППС е 1.3 трилиона долара), като естествено тази страна е на второ място по брой на банките в класацията Топ 100 на банките в ЦИЕ. Румъния заема трето място в класацията, чийто БВП по ППС през 2020 г. възлиза на 0.6 трилиона долара, но в рейтинга има само шест румънски банки. В същото време, съдейки по съотношението на БВП и броя на банките в класацията, авторите посочват като добро развитието на банковия сектор в страни като България, Унгария и Словакия, тъй като в тези страни има клонове или дъщерни кредитни институции на едни от най-големите банки в Европа.

Кои са българските банки

Както стана ясно, сред стоте банки в ЦИЕ са и шест български кредитора (по окончателни данни за 2020 година):

40 място (42-ро в предишната класация) заема УниКредит Булбанк: активи -15.45 млрд. долара; 20.9% ръст на активите през 2020 г.; 0.11 млрд. долара печалба;

43 (44) Банка ДСК: активи 14.36 млрд. долара; 15.5% ръст на активите; 0.10 млрд. долара печалба;

67 (69) Обединена Българска Банка: активи 8.03 млрд. долара; 14.8% ръст на активите; 0.06 млрд. долара печалба;

72 (76) Пощенска банка (Eurobank Bulgaria): активи 7.59 млрд. долара; 18.2% ръст на активите; 0.09 млрд. долара печалба;

77 (78) Първа инвестиционна банка: активи 7.11 млрд. долара; 16.2% ръст на активите; 0.03 млрд. долара печалба;

86 (89) Райфайзенбанк (България): активи 6.13 млрд. долара; 18.8% ръст на активите; 0.03 млрд. долара печалба.

Прави впечатление, че и шестте банки подобряват позициите си през 2020 година спрямо предходната: с 4 места напредва Пощенска; с 3 места Райфайзенбанк; с 2 места УниКредит Булбанк и ОББ; с 1 място Банка ДСК и ПИБ.

Нараства боят на банките със спад на активите

В настоящия рейтинг на 100-те банки в ЦИЕ има леко увеличение на броя на банките с отрицателна динамика на активите. Броят на банките с намаляване на активите в края на 2020 г. е нараснал до 23, докато година по-рано те са били само 9. В същото време резултатът от 2020 г. не е толкова лош. Например през 2018 г. повече от половината от банките в ЦИЕ са имали спад в активите. Трябва да се отбележи, че през 2018 и 2020 г. броят на банките с отрицателна динамика беше значително засегнат от отслабването на националните валути спрямо долара и съответно при конвертиране в долари се наблюдава отрицателна валутна преоценка.

Най-голям брой банки с отрицателна динамика на активите са от Русия (17 банки), което не е изненадващо поради силното обезценяване на рублата през 2020 г. В Полша три банки от рейтинга отчитат намаление на активите. От друга страна в Казахстан, Украйна и Чехия само по една банка отчита отрицателна динамика на активите. Докато в 8 държави от ЦИЕ всички най-големи банки отчитат увеличение на активите, а за сравнение, през 2018 г. само в една страна всички банки са били с положителен темп на растеж на активите.

Как влияят националните валути върху класацията

Най-силното отслабване от националните валути спрямо долара през 2020 г. е отчетено с националната валута на Беларус (-23%). На второ и трето място по темп на спад спрямо долара са Русия и Украйна (и двете с -19.3%). В Казахстан обменният курс на националната валута спрямо долара през 2020 г. намалява с 10%, а в Унгария спада с 1%. По този начин 5 от 13-те държави в рейтинга се характеризират с намаление на валутите спрямо долара през 2020 г. От друга страна, най-стабилни са били страните от еврозоната - в държавите с евро: Латвия, Литва, Словакия и Естония (+9.2% за всяка страна). С ръст спрямо долара са още валутите на България (+8.5%), Румъния (+6.9%), Чехия (+5.5%) и Полша (+0.1%).

Най-голямо увеличение на общите активи

в доларово изражение се наблюдава при банките от Литва, което възлиза на 39% спрямо резултатите година по-рано. Латвийските и естонските банки през 2020 г. показват увеличение на активите съответно с 34% и с 31%. В същото време всички лидери по ръст на общите активи са страните с разплащане в евро. Двуцифрено увеличение на общите активи на банките се наблюдава в следните страни: Унгария (+22%), Румъния (+21%), Словакия (+18.5%), България (+17.6%), Чехия (+14%) и Полша (+13%). Така общите активи на банките на девет държави от ЦИЕ са се увеличили с повече от 10%, докато на пет държави са нараснали с над 20%. От друга страна украинските и руските банки отбелязват намаление на общите активи - съответно с минус 2.5% и минус 0.7%.

Кои са 15-те най-големи банки в ЦИЕ

1 (1) Сбербанк (Русия): активи 487.52 млрд. долара; 0.7% ръст на активите през 2020 г.; 10.55 млрд. долара печалба(

2 (2) Банк ВТБ (Русия): активи 245.58 млрд. долара; -2.0% спад на активите; 1.12 млрд. долара печалба;

3 (3) Газпромбанк (Русия): активи 101.94 млрд. долара; -4.1% спад на активите; 0.78 млрд. долара печалба;

4 (4) PKO Bank Polski (Полша): активи 100.30 млрд. долара; 8.5% ръст на активите; спад с 0.66 млрд. долара на печалбата;

5 (5) ČSOB (Чехия): активи 82.13 млрд. долара; 13.9% ръст на активите; 0.37 млрд. долара печалба;

6 (6) OTP Bank (Унгария): активи 78.48 млрд. долара; 15.0% ръст на активите; 0.84 млрд. долара печалба;

7 (7) Česká spořitelna (Чехия): активи 71.90 млрд. долара; 11.5% ръст на активите; 0.43 млрд. долара печалба;

8 (8) Алфа-Банк (Русия): активи 63.77 млрд. долара; 5.3% ръст на активите; 2.45 млрд. долара печалба;

9 (10) Bank Pekao (Полша): активи 62.05 млрд. долара; 14.9% ръст на активите; 0.28 млрд. долара печалба;

10 (9) Santander Bank Polska (Полша): активи 61.01 млрд. долара; 9.6% ръст на активите; 0.27 млрд. долара печалба;

11 (13) Komerční banka (Чехия): активи 54.57 млрд. долара; 14.6% ръст на активите; 0.35 млрд. долара печалба;

12 (12) Росселхозбанк (Русия): активи 51.71 млрд. долара; -0.5% спад на активите; 0.18 млрд. долара печалба;

13 (15) ING Bank Slaski (Полша): активи 49.65 млрд. долара; 17.8% ръст на активите; 0.34 млрд. долара печалба;

14 (14) mBank (Полша): активи 46.93 млрд. долара; 13.6% ръст на активите; 0.03 млрд. долара печалба;

15 (11) Банк "ФК Откритие" (Русия): активи 46.99 млрд. долара; -10.9% спад на активите; 0.59 млрд. долара печалба.

Къде се намират в класацията най-големите банки на 13-те държави от ЦИЕ

Като изключим Русия, Полша, Чехия и Унгария, на които най-големите банки попадат в топ 15, от другите 9 страни с банки в топ 100 на ЦИЕ челните места заемат:

- най-голямата румънска банка Banca Transilvania се нарежда на 21-во място с активи от 27 милиарда долара към 1 януари 2021 г.

- Slovenská sporiteľňa е най-големият кредитор на Словакия и е на 23-то място в рейтинга с активи към 1 януари за 25.4 милиарда долара.

- най-голямата банка в Казахстан, Halyk Bank, се класира на 24-то място (24.7 милиарда долара).

- естонската Luminor Eestis се класира на 33-то място с активи от 18,3 милиарда долара.

- Swedbank Lietuvoje е най-голямата банка в Литва и се нарежда н 36-о място (активите към 1 януари възлизат на 17.2 милиарда долара).

- най-голямата банка от България е УниКредит Булбанк, която заема 40-то място с активи от 15.4 милиарда долара.

- най-голямата банка в Украйна е PrivatBank, чиито активи в настоящия рейтинг възлизат на 13.5 милиарда долара (47-мо място.

- предпоследното място в ЦИЕ по отношение на размера на най-голямата банка принадлежи на Беларус, единствената й банка в рейтинга е Belarusbank, която заема 52-ра позиция (12.6 милиарда долара).

- списъкът на страните с най-големите банки в рейтинга е Латвия, нейната Swedbank Latvia заема 59 място и 9.4 милиарда долара активи.