Предстоящата година се очаква да бъде предизвикателна. Енергийната криза продължава да засяга Европа, инфлацията ще се запази висока до 2024 г., а сценарият за икономическа рецесия изглежда неизбежен. Тези фактори ще се отразят върху валутния пазар чрез увеличение на волатилността на обменните курсове. Това ще окаже отрицателно влияние върху финансовото състояние на дружествата.

Анализаторите на iBanFirst, един от най-големите доставчици на валутни услуги и международни плащания в Европа, обясняват основните тенденции, които ще окажат влияние на световната икономика, както и на дейността на вносителите и износителите през 2023 г.

1. Валутната волатилност променя конкурентната игра

Волатилността на валутните курсове оказва пряко влияние върху общите икономически условия и по-специално върху веригата за доставки. И през тази година САЩ може да бъдат най-силно засегнати.

Анализаторите на iBanFirst препоръчват на българските компании да предприемат мерки за защита от валутния риск, за да запазят конкурентоспособността си на международните пазари.

2. Ликвидността на USD, основният фактор

Често срещана практика е проследяването на динамиката на паричното предлагане в щатски долари в основните икономики.

Ликвидността на щатския долар достигна рекордно високи стойности по време на пандемията от Ковид, когато централните банки масово започнаха отпускането на кредити. Но след това ситуацията се промени. Нарастващата инфлация принуди централните банки да приложат по-рестриктивна парична политика.

3. Глътка въздух за развиващите се страни: краткосрочно обезценяване на долара

След 10-годишния си връх, достигнат в края на септември 2022 г. (около 114 пункта), доларовият индекс следва рязка низходяща тенденция. Нововъзникващите пазари обикновено са най-уязвими, особено частният корпоративен сектор, който обикновено има високи нива на деноминиран в долари дълг. 

4. Евро/долар, нов сценарий

За по-малко от три месеца, сценарият с еврото също се промени драстично. В края на септември 2022 г. валутната двойка EUR/USD достигна 20-годишно дъно от около 0,95, което съответства с пика на доларовия индекс. Сега той се намира в интервала между 1,05 и 1,07.

3eNews