От днес, 21 април 2009 г., СИБАНК обявява промоционална кампания на срочния Депозит 1+2+3 като покачва приложимите годишни лихвени проценти на всички новооткрити депозити до 29 май 2009 г. Депозит 1+2+3 се предлага в лева, евро и долари с възможност за избор на срок - един, два и три месеца при съответните три лихвени периода. При избор на срок от един месец клиентите вече могат да получат промоционална лихва 6.5% в лева, 5.5% в евро и 3.4% в долари. При тримесечен депозит в лева промоционалната лихва нараства на 9%, за депозити в евро става 6.9%, а в долари – 4.50%. Гъвкавата схема на Депозит 1+2+3 е предпочитана от клиентите, заради възможността да управляват спестяванията си като изберат срока на депозита. При изтичане на всеки срок клиентите могат да теглят част или цялата сума. Ако не го направят, срокът се удължава автоматично като за следващия период лихвата нараства. След изтичане на всеки срок лихвата се превежда по разплащателна сметка. Депозитът е без такси за откриване и закриване на дата на лихвено плащане, както и без такса и ограничение за довнасяне в края на всеки лихвен период.