Банка ДСК започва от 18 август промоционална кампания по новоразрешавани стандартни потребителски кредити в лева и евро, съобщиха от ДСК. Те трябва да бъдат обезпечени с поръчителство или със залог на вземане върху работна заплата или пенсия. Промоционалните условия са в сила до 31 октомври 2008 г. включително. Промоцията се изразява в намалена на половина от обичайната административна такса за обслужване на кредита, която ще възлиза на 1% върху размера на разрешения кредит, минимум 40 лв. или 20 евро. Банка ДСК няма да събира и такса за предсрочно погасяване със собствени средства след първата година от срока на кредита. За да може да се възползва от промоцията, преписката на кредитоискателя трябва да бъде заведена най-късно до 31.10. 2008 г., а кредитът да бъде усвоен най-късно до 6 ноември 2008 г. вкл. Промоционалната кампания не се отнася за стандартни кредити, предоставяни по реда на кредитни програми "ДСК Престиж Плюс", "ДСК Престиж", "ДСК Лидер", Програма за кредитиране на микро, малки и средни предприятия, и за клиенти на Банката „ДСК Практика”, "ДСК Мениджър" и "ДСК Професионалист".