Societe Generale Експресбанк повиши лихвите по депозитния си продукт за фирми - свръхкраткосрочният депозит „Темпо Капитал”. С влизането в сила на новите условия лихвата в лева се увеличава от 3% на 4%, а в евро - от 2% на 2.75%.