Изправени пред хиперинфлация, правителствата пускат още по-големи купюри, за да заменят обезценените банкноти, които стават само за тапети, пише The Economist. Миналата седмица Зимбабве обяви, че пуска банкнота от 100 милиарда долара, а на 27 юли смени курса и обяви деноминация. Сегашните банкноти от 10 милиарда ще се равняват на 1 долар от 1 август. При все това африканската страна не е първенец в издаването на банкноти с висока номинална стойност. Това се оказва следвоенна Унгария (виж таблицата) Валута Страна Година Номинал Пенго Унгария 1946 г. 1 000 000 000 000 000 000 Книжна марка Германия 1923 г. 100 000 000 000 000 Динар екс Югославия 1993 г. 500 000 000 000 Долар Зимбабве 2008 г. 100 000 000 000 Драхма Гърция 1944 г. 100 000 000 000 Марка Полша 1923 г. 50 000 000