Банка ДСК предлага нова кредитна карта DSK MAXICARD. С новата кредитна карта DSK MaxiCard потенциалните клиенти получавате уникалната възможност да пазаруват разсрочено без лихва и без годишна такса при търговските партньори на Банка ДСК в България. Това са всички търговски обекти, в които има стикер с логото на DSK MaxiCаrd. Кредитният лимит е от 100 до 7 000 лева. Кредитната карта DSK MaxiCard предлага предимството в рамките на лимита да обслужвате едновременно няколко безлихвени вноски, включително и в различни търговски обекти. Освен покупките, до 21.01.2009 притежателите на DSK MaxiCard могат да извършват и всички останали стандартни операции при О% лихва: стандартни покупки на ПОС при търговец (покупки, които не са на вноски);теглене на пари от банкомат и/или в банков клон при лихвен процент – 0%. Не се изисква обезпечение, като за лимит до 1000 лв. не се извършва анализ на доходите. Плащат се единствено 9 лв. такса за издаване/преиздаване на картата. Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит.