Банка ДСК предлага нови възможности за електронно банкиране, съобщиха от Банка ДСК за Агенция Фокус. Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ – е достъпна за всички клиенти, които имат интернет връзка на своите компютри. ДСК Директ предлага допълнителен достъп до средствата на клиентите, като банкирането се осъществява не само в банковите салони, но и вкъщи и офиса в удобно време. За да получат достъп до ДСК Директ, клиентите трябва да заявят ползването на услугата в най-близкия до тях клон на Банката. Чрез ДСК Директ клиентите имат достъп до SMS услуги – съобщения за постъпления по сметка, за автоматизирано плащане от разплащателна сметка, за платена/неплатена комунална слуга, за наличност по сметка в началото на всеки работен ден, извършена транзакция с карта, минимална сума за револвиране по карта и др. Услугите, извършвани от Call center на Банка ДСК, който работи денонощно 7 дни в седмицата, са достъпни на тел. 0700 10 375. Чрез Call center клиентите могат да получат информация за наличност и движение по сметки и банкови карти, да блокират или да активират карта, да променят дневния лимит по картата, да плащат сметки за телефон към БТК и Глобул, да заявяват SMS услуги. Интернет банкирането дава допълнителни предимства и възможности на клиентите на Банка ДСК, сред които кредит on-line, актуална информация за наличност и движения по сметки и банкови карти, плащане на сметки за комунални услуги и т.н.