Подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, Румен Симеонов издаде Сертификат за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на Емилия Христова Царева в качеството й на член на Управителния съвет и изпълнителен директор на “ПроКредит Банк (България)” АД. Тя бе изпълнителен директор до 2006 г., след което работи в Молдова и Германия.