ИНВЕСТБАНК АД предлага на своите клиенти нова фамилна кредитна карта MasterCard Purchase Credit Card. Продуктът включва основна кредитна карта за родители, с която могат да се извършват всички видове плащания при търговец и теглене на пари в брой от банкомат и ПОС терминал. Към основната кредитна карта банката предлага допълнителна SideCard за младите хора над 14 години. Младежката карта е с модерен алтернативен дизайн и мини размер, удобна e да се носи на ключодържател и като аксесоар. С нея могат да бъдат плащани стоки и услуги на ПОС терминал, с индивидуален лимит, определен от родителите. Миникартата се издава без изискване за минимален неснижаем остатък и без такси за транзакции. Банката предлага безплатно издаване на основните и допълнителни карти и безплатна регистрация за SMS известяване за направени транзакции. Не се заплаща такса за месечна поддръжка за първите три месеца от издаването на картите.