Над 400 хил. евро под формата на стипендии ще раздаде УниКредит Груп на младите специалисти от Централна и Източна Европа, които се включат в двете магистърски програми на Групата. До средата на юли младите специалисти и от България могат да избират между магистърската програма “New Europe Master in Banking and Entrepreneurship” и Магистърска програма по бизнес администрация с фокус върху Банкирането на дребно. Обучението и по двете програми е изцяло на английски. Основният фокус на “New Europe Master in Banking and Entrepreneurship”, която се провежда съвместно с Fondazione Cassamarca, пада върху банковия бизнес, финансите и влиянието и взаимовръзките на банковите институции и бизнеса. Инициативата е изключителна възможност за завършващи студенти с придобита степен бакалавър и за работещи специалисти да надградят практическите си и технически знания по отношение на европейската банкова система. Чрез участието си в програмата те също така ще придобият повече международен опит, за което спомага и тримесечния стаж в края на програмата. Продължителността на обучението е една академична година. Като организатор на програмата УниКредит Груп покрива до 90% от таксата за обучение в размер на 25 хил. евро. Завършващите или вече дипломираните бакалаври, които искат да станат истински експерти в банкирането и финансите, могат да получат повече информация за програмата на сайта й www.masterbe.com или като пишат на info@masterbe.com. Втората програма, която УнКредит Груп организира като част от разнообразната си политика за обучение и усъвършенстване на младите специалисти, е Магистърска програма по бизнес администрация с фокус върху Банкирането на дребно. Програмата е предназначена за мениджъри, които искат да увеличат познанията и уменията си в Банкирането на дребно. Тя е разработена в сътрудничество между звеното за Банкиране на дребно на УниКредит Груп и Университета в Болоня, който е водещо бизнес училище в Италия. Това партньорство предоставя двойна перспектива на участниците: изключителен опит и внушителен управленски подход. Отделните учебни занимания покриват основния пакет от знания, отнасящи се към съвременния бизнес и пазарни отношения. Семинарите, гостуващите лектори и практическите занятия наблягат на оперативния подход и обхващат case study анализи, стратегически игри, работни проекти в екип и индивидуални задачи. Програмата е с продължителност 12 месеца, започвайки от октомври 2008 г. Таксите за обучение са в размер на EUR 25 000. За да подпомогне обучението и развитието на младите мениджъри, УниКредит Груп предвижда да отпусне 5 пълни стипендии в размер на 25 хил. евро, 5 стипендии от 20 хил. евро и още 10 по 10 хил. евро на участниците в програмата. Размерът на стипендията ще зависи от индивидуалните качества и резултати на всеки кандидат. Повече информация за тази програма желаещите да кандидатстват могат да получат на unicreditmba@almaweb.unibo.it и на www.almaweb.unibo.it/unicreditmba.