Таксата за предсрочно погасяване на много потребителски заеми би трябвало да отпадне, предвижда директивата. В чл. 16 е записано, че при заемите с променлива лихва банките няма да могат да искат обезщетение, ако клиентът реши да си погаси кредита предсрочно, разясни пред "Сега" висш експерт от БНБ. Такива са повечето от продуктите на родните банки и често те са в ущърб на клиента, когато банката реши да качи лихвата. Наказателната такса ще остане само за потребителските заеми с фиксирана лихва, но тя не може да е над 1% от сумата на предсрочно погасения кредит, а в определени случаи таванът ще е дори 0.5%. В българския закон за потребителския кредит в момента таксата за предсрочно погасяване е значително по-висока. Например, при годишен процент на разходите (ГПР) по кредита в размер на 14% таксата е цели 3.5%. ГПР включва не само лихвата, но и таксите и комисионите по заема. Въпреки протестите на банкери в директивата остана текстът, според който клиентът има право да се откаже от договора за кредит в рамките на 14 календарни дни. Документът, подготвен с помощта на българския еврокомисар Меглена Кунева, съдържа куп изисквания за детайлна и незаблуждаваща информация за заемите, която банките трябва да представят на потребителите. Въвежда се т. нар. информационен лист, който ще съдържа еднакви данни за условията на заема навсякъде в ЕС. Работна група с участието на БНБ и Комисията за защита на потребителите вече готви промените в Закона за потребителския кредит. Те вероятно ще са готови още през октомври, съобщи на "Сега" член на работната група. ГПР ще бъде прецизиран. Той вече ще съдържа реалните разходи, а не само част от тях, както е в момента. Банките вече няма да могат да вдигат лихвата по свое усмотрение.