Сайтът на ИПИ позволява на всеки работещ българин, на база своята заплата и потребление, да изчисли данъците, които плаща на държавата и да генерира личната си „Разходна бележка”, която показва как държавата харчи събраните пари.

Платформата дава възможност и всеки да сравни резултатите си с тези на средностатистическия работещ българин. А в крайна сметка и да разбере след като се издължи на държавата колко свободни пари му остават месечно за лични харчове.