По пътя към Еврозоната България трябва да продължи с изпреварващия ръст на икономиката и да запази стабилността на публичните финанси заедно с промените, които се извършват на пазара на труда. Препоръката е на управителя на БНБ Димитър Радев, отправена по време на 12-та среща на бизнеса с правителството.