Това заяви управителят на БтНБ Димитър Радев в интервю за Агенция „Ройтерс", цитиран от infostock.bg по повод резултатите от проверката, които ще бъдат обявени на 13 август.

Миналата седмица бюджетната комисия одобри държавни гаранции за 1.2 млрд. лв. за ФГВБ.

Според гуверньора на централната банка, България е много по-добре подготвена да се справи с всеки банков проблем, отколкото през 2014 г., когато масовото теглене на средства доведе до фалита на КТБ и предизвика най-голямото финансово сътресение в страната от 1990-те години насам.

Общата капиталова адекватност на българската банкова система бе 22.9% в края на март, а ликвидността й бе 37%, според данните на БНБ. България прие режима на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банки и създаде институциите, с които да бъде възможно прилагането на пазарно-базирани решения и използването от страна на банките на собствени средства, ако това е необходимо. Освен това финансовото министерство създаде фискален резерв от около 5 млрд. лв., който би могъл да се използва в подкрепа на банките, ако проблемите не могат да бъдат решени чрез пазарни трансакции, посочи Радев.

Според него резултатът от проверките ще ускори консолидацията във фрагментирания банков сектор на България. Проверките ще помогнат на банките и да оценят по-добре кредитните рискове и ще доведат до намаляване на процента на необслужваните кредити, който като цяло остана непроменен на около 20% от общите активи в края на март, добави Радев.

Той отбеляза, че е отчетено адекватно покритие за необслужваните кредити както по отношение на провизиите, така и на излишъка от капитал, които заедно покриват над 100 процента от необслужваните кредити в края на март. Тестовете, заедно с предстоящата Програма за оценка на финансовия сектор (FSAP) на Международния валутен фонд и Световната банка, ще спомогнат за очертаване на дискусиите за това как и кога България ще се придвижи напред към целта си за присъединяване към еврозоната, смята управителят на БНБ.

България, която е член на ЕС, няма набелязана дата за приемане на еврото и западните дипломати са на мнение, че преди да се кандидатира, тя трябва да покаже, че банките й са обект на надежден надзор, както и че подхожда сериозно в борбата с корупцията и организираната престъпност.

"Фокусът ни в настоящия момент е върху предпоставките, на които трябва да отговаря банковият сектор: силен банков надзор, добре установена рамка за възстановяване и преструктуриране на банки и, разбира се, независим преглед на финансовата ситуация", сподели той.