Хората, които държат на сигурността, са 32% от населението. Това са хора с ниски доходи, предимно от провинцията, като преобладават жените на възраст над 40 години. Безразличните, тоест тези, които се описват по-скоро като предпазливи, са 24%. Като тип това са домакини, които не работят. Почти четвърт от населениего са и т. нар. дебютанти. Този тип е типично българско явление и не се проявява в нито една друга страна, в която е извършвано проучването. Типични са него са спонтанността и риска. Дебютантът има високи доходи, но ги инвестира предимно в свободното си време. Очаквано, той може да бъде срещнат предимно в големите градове. Също характерни за България са тези, които изобщо не се интересуват от инвестиции - 11%. Става дума предимно за възрастни хора, живеещи в селските райони, като отново преобладават жените. Една десета от хората не се поддават на класификация. За разлика от други страни, в които е правено изследването, отсъстват някои типове, които там са били наречени многозначително "предпазливият инвеститор", "дръзкият дявол" и т.н.
Повече от половината от населението няма никаква информация за възможностите на инвестиционните фондове. Около 55% вземат решения на база на съвети от семейството, 36% разчитат на препоръка от приятели. Около 9% се информират от интернет, а по 13% - от колеги, медии и банките.
Колко се престрашиха да инвестират във фондове - вижте тук