Вероятно всеки се е сблъсквал с необходимостта да преведе пари на физическо лице в друго населено място – било роднина или командирован служител или пък, както често се случва по време на отпуските – на хотелиер, който иска предплата, за да спази резервацията. Повечето прибягват до изпитано средство – пощенския запис. При него таксата за превод на 50 лв. е 1.15 лв., за 100 лв. – 2.15 лв., а за 3000 лв., колкото е максимумът - 16,35 лв. Приблизително същите са и тарифите на услугата Експрес-М на Банксервиз – 2 лв. за 100 лв., 15.80 лв. за 3000 лв. Таванът е 5000 лв., а преводите стават за минута. Чрез ePay също може да преведете пари от микросметка или банкова карта, които да се изтеглят в брой на гише на Easypay - лицензиран оператор на пощенски преводи (когато преводът е през микросметката цената е например 1.10 лв. за 100 лв., апрез дебитна карта - 1.30 лв. за 100 лв.) По-скъпа е, разбира се, тарифата на компаниите за международни разплащания – “Уестърн Юнион”, например, взема по 15 евро за суми до 100 евро, а Мъни Грам - 12 евро. Това е услуга, която се ползва предимно от емигранти и студенти в чужбина, макар че картовите разплащания биха били нелоша алтернатива за тях. Вторият вариант, който разглеждаме, е когато клиентът, който превежда парите, е гражданин, комуто не се е налагало да открие разплащателна сметка. В този случай, той може да внесе парите по посочена банкова сметка в клона на банката, където тя е разкрита. Това е т. нар. касов превод, до който мнозина са прибягвали, за да внесат забавени осигуровки или данъци. В ДСК например, той струва най-малко 3.50 лв. В интерес на истината трябва да се каже, че тарифата на някои банки за неклиенти, които правят вноска на каса, се доближават до посочената такса за 3000 лв. на Български пощи и “Експрес М”. По-евтино е, когато нареждате превод от собствената си сметка (около 1 лв.), а най-изгодни са преводите, наредени през интернет. При това в доста случаи няма пречки да помолите човек, който има интернет банкиране, да извърши превода от Ваше име, стига отсрещната страна да има разкрита сметка (повече - тук) Повече за начините за плащане - тук