Краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута също беше потвърден на "F3", както и таванът за страната на 'ВВВ+'. Това съобщиха от Министерството на финансите, предаде БТА.

Запазването на кредитния рейтинг отразява силната фискална позиция на България, а определянето на стабилна перспектива показва, че рисковете за кредитния рейтинг на страната са балансирани.

Според Fitch стабилните публични финанси се явяват ключов фактор за потвърждаването на кредитния рейтинг, попадащ в категорията инвестиционен клас.

В доклада е отчетено, че са акумулирани значителни буфери, в т.ч. нивото на фискалния резерв достига 6,3 на сто от БВП към ноември 2013 г., а това на международните валутни резерви надвишава три пъти стойността на паричната база.

Fitch прогнозират, че през 2014 г. бюджетният дефицит на начислена основа ще бъде близък до оценката от 1.8 на сто от БВП за 2013 г., а през 2015 г. се очаква нивото му слабо да се понижи.