Данните се основават на обобщената статистика на кредитния регистър към БНБ. От централната банка съобщиха за Дир.Бг, че общият брой на записите в регистъра е около 2 милиона, а ежемесечно се правят по 230 000 запитвания за настоящи и бъдещи кредитополучатели. Броят на вписаните кредити съответства на общия брой банкови заеми – те са 2.14 милиона към края на 2006 г., като половината от тях са заеми за граждани под 1000 лева. Що се отнася до броя на запитванията, той сериозно превишава броя на предоставените нови кредити. Според обобщената статистика през последната година предоставените нови кредити средномесечно са над 1.2 млрд. лв., а средният размер на един кредит е 10 000 лв., от което следва, че средно за един месец се дават по 120 000 кредита. (В тази бройка не се включва овърдрафтът, който се отчита по салда и показва месечно нарастване над 220 млн. лв., но едва ли всяко увеличение на овърдрафт по карта е свързано със запитване в регистра.) Останалите запитвания (около 100 хиляди средномесечно) вероятно са на клиенти, които са кандидатствали в повече от една банка, или на такива, които са получили отказ. Възможно е да има запитвания и от небанкови институции, свързани с банките. Част от проверките вероятно са за стари клиенти, които не обслужват редовно дълга си. Но пак според данните на БНБ лошите заеми са едва 4%, така че едва ли те са причина за много справки. В регистъра в момента се вписват всички кредити към банки, както и овърдрафт по дебитни карти над 1000 лв., а след юни ще се добавят и кредити към лизингови къщи, ако са дъщерни на банките. В момента право да ползват данните имат банките, както и органите на прокуратурата, данъчните, митниците и др. Важно е да се знае, че от октомври 2006 г. всеки гражданин или фирма има право да провери каква информация се съдържа за него в кредитния регистър, включително кои банки са подали съответната информация. Това право се реализира чрез получаване на извлечение от регистъра след заплащане на такса от 10 лв. Но всяко физическо може да упражни безплатно своето право да получи информация веднъж на 12 месеца. Кредитополучателят има право да поиска корекция, ако данните са неверни и банката е длъжна да се произнесе.
Проблемът с кредитния регистър застана отново на дневен ред след известното изказване на изпълнителния директор на ОББ Стилиян Вътев, че тегленето на заеми се е превърнало в наркотик. Трябва истинско кредитно бюро, което да събира информация за всички задължения, например към доставчици на комунални услуги, каза Вътев в края на март.