Вероятно това се дължи на засилващата се конкуренция в сектора. След като над 30 чужди банки заявиха интерес да работят на българския пазар при условията на свободно предоставяне на услуги, нашите кредитни институции вече преминават от фазата на експанзия към период на запазване на привлечените клиенти. Донякъде в същата посока въздейства и новото споразумение за капиталова адекватност, което ще позволи индивидуална оценка на риска на всеки клиент (след оценка от рейтингова агенция) и ще повиши значението на добрата кредитна история. Всичко това вероятно ще накара банките по-често да предлагат облекчения по старите заеми или да увеличават лимита по кредитните карти на дългогодишните си клиенти. В момента например новите потребителски кредити в лева се отпускат при лихвен процент 11.9% (средно), докато преди година лихвата бе 13%, а в началото на кредитния бум – около и над 15%. Подобно е положението и при жилищните заеми, въпреки че средният процент на новите ипотеки расте през последните месеци и през януари е бил 8,50%. Някои банки (например ОББ и Банка ДСК) предприеха стъпки за предоговаряне на старите кредити. Но променената конюнктура на международните пазари ще сложи край на този процес. Доста по-голяма рядкост са бонусите за редовни платци (или коректни притежатели на кредитни карти и дългогодишни вложители). Наскоро Пощенска обяви специален кредит “Лек режим” за граждани с добра кредитна история, които са обслужвали редовно дълга си банка. При банките от УниКредит Груп подобна програма предвижда отпускане на заеми без допълнително доказване на доходи и при облекчена процедура. Очаква се и Банка ДСК ще представи специалната си програма за лоялни клиенти, съобщи наскоро изпълнителният директор Диана Митева. По-често програмите за лоялни клиенти насърчават не толкова дългогодишното сътрудничество, колкото ползването на повече от една услуга (за Пакетните програми виж тук, а за пакетите за фирми - тук ). В редица случаи добрата кредитна история на корпоративните клиенти се трансформира в предимство за техните собственици или служители. Прокредит банк например предлага на собствениците на фирми, които са лоялни клиенти на Банката или клиенти с текущ кредит да получат овърдрафт с разрешен кредитен лимит - до 5 000 лева за лични нужди. На практика почти всички активно кредитиращи банки имат програми, кои предвиждат преференции, ако работодателят се съгласи да превежда заплатата на служителя по карта или по разплащателна сметка в банката.