Регистрацията на гръцки ДДС номер може да стане чрез т. нар. данъчен представител, който ще представлява българската фирма пред съответните митнически, данъчни и общински власти в Гърция. Данъчният представител може да бъде местно физическо или юридическо лице, което притежава необходимите компетенции. Българските компании, регистрирали в Гърция ДДС номер, ще имат право да изпълняват всички търговски дейности - внос, износ и продажба на гръцкия пазар, като всяка местна фирма, поясняват от БТПП. Пристигналите в Гърция стоки могат да бъдат продадени както на място, така и реализирани във всички останали страни от Европейския съюз, или изнесени в трети страни. Упълномощеният от българската фирма данъчен представител в Гърция ще освобождава стоките от митница, ще подава периодично необходимите ДДС документи, както и ИНТРАСТАТ форма и ще води счетоводната отчетност за трансакциите, извършвани чрез гръцкия ДДС номер.