Това заяви директорът на Дирекция "Пенсии" в НОИ Елина Чалъкова, цитирана от БГНЕС. Управителят на НОИ Бисер Петков заедно с ръководството на институцията направи годишен отчет и заедно с колегите си и съобщи за новите услуги, които ще бъдат предоставени на гражданите. Чрез тази услуга лицата, на които им предстои да се пенсионират, могат да вземат информирано решение дали да го направят или да продължат да работят, продължи обяснението си Чалъкова.

Услугата е лесно достъпна, но изпълнението й изисква попълването на лични данни, чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НОИ. Процедурата е подробно разписана в сайта.
Служебно системата проверява коректността на въведените данни
. Те са свързани с продължителността на трудовия стаж, категорията труд, доход за избран 3-годишен период от последните 15 години от положения до 31.12.1996 г. стаж. Данните за стажа след 01.01.1997 г. се извличат автоматично от регистъра на осигурените лица.

Продуктът не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето, т.е. приема се, че има необходимите условия за пенсиониране.

Въвеждат се и нови електронни административни услуги на НОИ, планирани за реализация през 2013 г.: Подаване на заявление за издаване на осигурителна книжка, заявяване, издаване и изпращане на електронно подписани удостоверения за изплатени от НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО и др.

Управителят на НОИ Бисер Петков коментира нормативните промени в КСО, вече приетия от НС Закон за бюджета на ДОО и развитието на електронните услуги. Другата година ще изпълняваме бюджет над 9 млрд. лева, а всички промени в КСО влизат в сила от началото на следващата година, каза той. Новото е в краткосрочното обезщетение. Влизат в сила и новите срокове за плащане на обезщетения за болест, за малко дете и за майчинство, посочи той и обясни цялата схема на тяхното движение. С тези нови срокове работниците и служителите ще получават по-бързо своите обезщетения. Този процес вече не е пряко обвързан с изплащането на трудовите възнаграждения, допълни Петков.