17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


КРЕДИТИРАНЕ

 


Използвайки своя глобален опит и експертни познания, Сити предлага на своите клиенти пълна гама от финансови продукти, които са съобразени с нуждите на всеки клиент. Сити се гордее с иновативните си решения, които допринасят за подобряване на бизнеса на всеки клиент.

Кредитните продукти на Сити могат да бъдат адаптирани към нуждите на клиента по всички свои параметри, включително цел на финансирането, срок и използвана валута. Повече информация за най-често избираните кредитни продукти може да намерите в следващите страници. Всеки от тях може да бъде структуриран в лева, както и във всяка друга основна световна валута.

Кредити за оборотни средства
 


Кредитите за оборотни средства представляват финансиране, ориентирано към специфични оборотни нужди, което може да бъде структурирано по много различни начини. Най-често се предлагат две основни категории: краткосрочни заеми и овърдрафти.

  • Краткосрочните заеми обикновено биват предлагани с падеж от три, шест, девет или дванадесет месеца. Някои основни видове краткосрочни кредити са: финансиране на вземания, финансиране на ДДС, предекспортно финансиране, финансиране за материални запаси или закупуване на материали. Вътрешното и експортното финансиране на вземания е най-често използваният вид кредит за оборотни средства. Всички кредити за оборотни средства могат да бъдат структурирани според специфичните изисквания на клиента, като обезпеченията по тях могат да варират от писмо за подкрепа до пълно прехвърляне на вземанията.
     
  • Овърдрафтите представляват напълно гъвкави структури за финансиране, които позволяват усвояване без предварително заявление, като по този начин дават възможност на клиента да усвоява средства срещу одобрен лимит по текуща сметка.

 

Дългосрочни заеми

Дългосрочните заеми (за период от над една година) са подходящи за финансиране на дълготрайни материални активи (ДМА), оборудване или други капиталови инвестиции. Схемите по погасяване са съобразени с паричните потоци, генерирани от инвестициите или от компанията-кредитополучател. Подходящото структуриране на кредитите и схемите за погасяване, в което Сити е глобален експерт, представлява едно от ключовите предимства за клиента.


Финансови консултации

Сити предлага на своите клиенти широк спектър от консултантски услуги, като по този начин им помага да осъществят стратегитеските си цели, като например:

  • Намиране на стратегически парньори
  • Преструктуриране на корпоративна капиталова структура
  • Привличане на финансови инвеститори чрез придобиване на кредитен рейтинг от реномирани световни рейтингови агенции.

Oще услуги на банката

Контакти

Ситибанк Н.А. - клон София

За контакти:

София 1000, бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, етаж 10

Телефон (359 2) 9175 100
Факс (359 2)9819 914

www.citibank.com/bulgaria