В условията на ниски лихви и липса на развит фондов пазар с много варианти за инвестиране, този въпрос стои пред повечето от хората у нас, които нямат специални знания във финансовата сфера. Затова всяка възможност това да се промени, заслужава да се разглежда внимателно.

Мнозинството от българите нямат възможност да спестяват или инвестират големи суми, но биха искали да отделят средства за постигане на определена цел. Една възможност да направят това е спестовен план, чрез който с минимални месечни вноски да се събере желаната сума и тя да бъде използвана за мечтано пътуване, по-голяма покупка, осигуряване на образование на децата или пък допълнителна помощ след пенсионна възраст.

Точно това предлага СИП - систематичен инвестиционен план на ОББ Асет мениджмънт. Инвеститорите избират- консервативен, балансиран или рисков фонд - всеки според собствените нагласи и предпочитания. Нивото на риск, което инвеститора може да понесе, е пропорционално на потенциалната доходност - високият риск носи по-висок потенциал за реализиране на възвръщаемост, докато ниският риск предполага и по-ниска доходност.

Продуктът е предназначен за физически лица и е необходимо да се открие сметка в ОББ АД. Договор за систематично инвестиране се сключва за сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми "ОББ Премиум Акции", "ОББ Балансиран Фонд", "ОББ Платинум Облигации", "ОББ Патримониум Земя", "ОББ Глобал Фарм Инвест", "ОББ Глобал Детски фонд", "ОББ Глобал Растеж" и "ОББ Глобал Дивидент".

Предимствата на това предложение са няколко и се виждат лесно. Първо, спестявате неусетно чрез малки суми, без да се занимавате с пресмятане на различни видове схеми и да губите време в посещения на офиси - достатъчно е само едно посещение. Второ, спестявате с малки месечни суми, а същевременно бихте могли да постигнете доходност от натрупаната инвестиция. Трето, бихте могли да получите по-висока възвръщаемост, отколкото при ползване на традиционните спестовни продукти. И разбира се, не плащате данъци върху придобития доход от вложенията си.

А решавате сами: кога, как, колко и за какъв период...

Научете повече ТУК